praktische informatie

white-feather-HR-no-background

Voor aanmeldingen en informatie is de praktijk op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen
9:00 en 17:00 uur via Tel: 06-23843363.

Of stuur een prak.


  • De kosten van een individueel consult bedragen €85,- per uur. 
  • Een behandeling op afstand met klanktherapie kost €220,- per sessie.
    Inbegrepen is een opname van de gezongen klanken.


Investeren in jezelf of jouw kind: zeker de moeite waard!

Behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Er zijn andere wegen waarbij vergoeding wel mogelijk is.

• Als je binnen een lopende behandeling bij een psychotherapeut, psychiater of klinisch psycholoog wordt verwezen voor behandeling, kan deze therapeut er voor zorgen dat deze behandeling door de zorg-verzekeraar vergoed wordt uit jouw basisverzekering.

• Via Persoons Gebonden Budget (PGB) is er vergoeding mogelijk wanneer je bij mij begeleiding aanvraagt. 

• Bij aanmelding via bedrijfsarts/werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is er vergoeding mogelijk. Je doet er goed aan dit vooraf zelf uit te zoeken. 

• Wanneer je een eigen bedrijf hebt dan kun je activiteiten en begeleiding die werkgerelateerd zijn, opvoeren als bedrijfskosten bij de belasting.


"Voor wie begrepen en gezien wil worden"