over Mariska

Mariska linkedin

Van kinds af aan wil ik mensen die ergens verdwaald zijn terug wijzen naar hun innerlijk pad om zo het contact met hun eigen ziel te herstellen. Als klein meisje wilde ik de ander zien stralen en lachen. Nu als volwassene zie ik dat het afgestemd zijn op mijn eigen weg en oorspronkelijkheid de ander richting kan geven om zijn of haar eigen weg ook weer te herkennen. En dan heb je wederom zelf de keuze: wil je thuiskomen of dwaal je nog een tijdje verder?

In mijn studietijd ben ik zelf van mijn pad afgedwaald. Het waren twee persoonlijke crisissen die me echter mijn richting terug gaven. En juist toen het donker was, kon ik zien. Zien wat en wie me kon helpen en ook wat belemmerend werkt in een groeiproces. Naast het wetenschappelijk kader en de psychologische vaardigheden van waaruit ik werk, ben ik bij uitstek zelf het instrument dat u of uw kind helpt een stap verder te komen, een stap dichter bij huis. 

Drs. Mariska van der Voort Maarschalk is universitair afgestudeerd psycholoog aan de katholieke Universiteit Nijmegen. Daarnaast is zij psychomotorisch kindertherapeut en lid van de NVPMKT. Zij combineert het liefst gesprek en methodieken met lichaamsgerichte, energetische en creatieve oefeningen.

"Voor wie begrepen en gezien wil worden"